სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

2024-02-28 14:41 სრულად ნახვა

დასაქმებულის უფლებები სამსახურიდან გათავისუფლებისას

დასაქმებულის უფლებები სამსახურიდან გათავისუფლებისას

2023-11-09 15:19 სრულად ნახვა

უმუშევრობის დაზღვევის მექანიზმი და მისი მნიშვნელობა დასაქმებულთა ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში

უმუშევრობის დაზღვევის მექანიზმი და მისი მნიშვნელობა დასაქმებულთა ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში

2023-10-24 14:36 სრულად ნახვა

პანდორას ყუთი- რა ხდება კულტურის სფეროში?

პანდორას ყუთი- რა ხდება კულტურის სფეროში?

2023-10-11 11:52 სრულად ნახვა

საჯარო თანამდებობიდან უკანონოდ გათავისუფლებისაგან დაცვის კონსტიტუციური გარანტიები

საჯარო თანამდებობიდან უკანონოდ გათავისუფლებისაგან დაცვის კონსტიტუციური გარანტიები

2023-10-10 16:00 სრულად ნახვა

როცა კერძო ინტერესი საჯაროზე უპირატესია - ნეპოტიზმი საჯარო სამსახურში

როცა კერძო ინტერესი საჯაროზე უპირატესია - ნეპოტიზმი საჯარო სამსახურში

2023-10-09 14:38 სრულად ნახვა

შესვენებისა და ბავშვის კვების გამო დამატებითი შესვენების რეგულირება საჯარო სამსახურში

შესვენებისა და ბავშვის კვების გამო დამატებითი შესვენების რეგულირება საჯარო სამსახურში

2023-10-06 15:40 სრულად ნახვა

დედების შრომითი უფლებები

დედების შრომითი უფლებები

2023-10-05 11:51 სრულად ნახვა

საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლებასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური გარანტიები

საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლებასთან დაკავშირებული კონსტიტუციური გარანტიები

2023-09-07 12:11 სრულად ნახვა

ძალა ერთობაშია: პროფკავშირების როლი საჯარო მოხელეთა შრომით უფლებებსა და საჯარო სამსახურის ეფექტიანობაში

ძალა ერთობაშია: პროფკავშირების როლი საჯარო მოხელეთა შრომით უფლებებსა და საჯარო სამსახურის ეფექტიანობაში

2023-09-04 12:04 სრულად ნახვა