სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში

მიზანი: წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით სამართლებრივი დახმარების გაწევა, ადვოკატირების განხორციელება.

2018-03-22 15:54 სრულად ნახვა

ყველაზე მოწყვლადი პირებისა და თემების სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა საქართველოში

მიზანი: საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და გაძლიერება 

2018-03-22 15:43 სრულად ნახვა

ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შემცირების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შემცირების ხელშეწყობა საქართველოში (Supporting Elimination of Domestic Violence (DV) and Gender-Based Violence (GBV) in Georgia)  

2016-11-09 13:57 სრულად ნახვა

ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

მიზანი: ოჯახში და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ცნობიერების ამაღლება.

2016-11-09 13:55 სრულად ნახვა

ახალგაზრდა იურისტები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის

პროექტის სახელწოდება: ახალგაზრდა იურისტები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის ხანგრძლივობა: აპრილი 2016 წელი - ოქტომბერი 2016 წელი

2016-05-04 12:22 სრულად ნახვა

საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა (2016-2018 საარჩევნო ციკლი)

მიზანი: კონკურენტული და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში  

2016-05-04 12:13 სრულად ნახვა

მოქალაქეთა ჩართულობა - ეფექტური თვითმმართველობისათვის

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

2016-02-15 17:55 სრულად ნახვა

ადამიანის უფლებების დაცვის წახალისება

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)

2016-02-01 10:38 სრულად ნახვა