სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

ტენდერი თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსახურების შეძენაზე

უკან

საია აცხადებს ტენდერს თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსხურების შესაძენად 2016 წლის პერიოდისათვის. ტენდერის შედეგად შეირჩევა 10 მდე ფიზიკური პირი რომლებთანაც გაფორმდება ხელშეკრულება 12 თვიანი პერიოდით.

 

მომსახურების გაწევა და შესაბამისი ანაზღაურება წლის განმავლობაში შერჩეული პირებისაგან მოხდება საჭიროებების შესაბამისად.

 

განაცხადები მიიღება ელეტრონული ფორმით ქვემოთ მითითებული მოთხოვნების შესაბამისად 2015 წლის 12 იანვრიდან 19 იანვრის ჩათვლით შემდეგ ელექტოულ  მისამართზე  anitabidze@gyla.ge;   

გთხოვთ საგანში მიუთითოთ „თარჯიმანი“

 

ტენდერში მონაწილე პირებმა უნდა წარმოადგინონ:

- CV;

- განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

- სამოტივაციო წერილი რომელშიც მითითებული იქნება თარჯიმნად მუშაობის გამოცდილებაზე;

- მომსახურების გაწევის საფასური, რომელიც უნდა იქნას მითითებული ლარში და მოიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (ფასები მოცემული უნდა იყოს ქვემოთ მოცემულ ცხრილში).

ტენდერში მონაწილეობის მსურველ პირებს ეთხოვებათ მცირე ზომის დოკუმენტის თარგმნა. შესრულებული თარგმანისა და წარმოდგენილი შემოთავაზებების შესაბამისად მოხდება ტენდერში გამარჯვებული პირების შერჩევა.

მსურველებმა შესაძლებელია შემოთავაზება წარმოადგინონ ან თარჯიმნის ან სინქრონული თარგმანის მომსახურების გაწევაზე ცალ-ცალკე ან ორივე ერთად. 

 

ფასების ცხრილი:

 

აღწერა

გთხოვთ მიუთითით საათობრივი ანაზღაურება    

(სინქრონული თარგმანის შემთხვევაში)

გთხოვთ მიუთითოთ თანხა

(დოკუმენტების წერილობითი თარგმანის შემთხვევაში 2000 სიმბოლოსათვის)

1

სინქრონული თარგმანი ქართულიდან ინლისურად და პირიქით

 

 

2

წერილობითი თარგმანი ინგლისურიდან ქართულად და ქართულიდან ინგლისურად  (2000 სიმბოლო )