ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოხატავს მზადყოფნას დაეხმაროს იძულებით გადაადგილებულ მოსახლებას

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოხატავს მზადყოფნას დაეხმაროს იძულებით გადაადგილებულ მოსახლებას, გაუწიოს მათ სამართლებრივი კონსულტაციები, შეძლებისდაგვარად დაეხმაროს სამართლებრივი დოკუმენტების შექმნასა და მათ მოძიებაში.

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგვმართოს ან დაგვიკავშირდეს ტელეფონით, როგორც თბილისის, ასევე რეგიონალურ ოფისებში:

თბილისის ოფისი: 
ტელ:  99 50 76;  93 61 01
უზნაძის ქ. #101

ქუთაისის ფილიალი:
რუსთაველის მე-6 ჩიხი, #12
ტელ: (231) 4 11 92; 4 65 23

აჭარის ფილიალი
ბათუმი, გორგასლის ქ. #94
ტელ: (88222) 7 66 68

რუსთავის ოფისი
მშენებელთა ქ. #4/7
ტელ: (24) 15 53 37; 15 88 11

თელავის ოფისი
ბარნოვის ქ #3
ტელ: (250) 7 13 71

ოზურგეთის ოფისი
გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. #25/10
(296) 7 31 38

დუშეთის ოფისი
რუსთაველის ქ. #29
ტელ: (246) 2 15 54 

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge