ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში

 

პროექტის სახელწოდება: ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში

ხანგრძლივობა:  1 სექტემბერი2013 წ. -  1 ნოემბერი 2014 

დონორი:  „ღია საზოგადოების ფონდები“ (OSF) - Open Society Foundations 

ბიუჯეტი: 98.612.50 

პროექტის მიზანი: ანგარშივალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში. სტრატეგიული სამართალწარმოება საერთო სასამართლოებში ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ მონიტორინგი; თემატური შეხვედრები სხვადასხვა აქტუალურ საკთხებზე.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge