გთავაზობთ საიას ბლოგების კონკურსში გამარჯვებულ ნაშრომებს - საქართველოში არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა

გთავაზობთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბლოგების კონკურსში გამარჯვებულ ნაშრომებს:

- 2024 წლის არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიებით და საზოგადოებრივი ნდობა (ნინო მაჭარაშვილი)

- საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიები და საზოგადოებრივი ნდობა (ანი იდაძე)

- თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მნიშვნელობა დემოკრატიულ სახელმწიფოში (ნატა ბატკუაშვილი)

- საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიებისა და ბლოკჩეინის გავლენა კენჭისყრის პროცესზე (რუსუდან ჯანჯალაშვილი)

- E-voting და საარჩევნო სისტემის ადაპტაცია თანამედროვე გამოწვევებთან (სალომე ნარმანია)

- საარჩევნო პროცესებში ახალგაზრდების ჩართულობის გამოწვევები, ტენდენციები და სამომავლო პერსპექტივები (სალომე სვანიძე)

კონკურსში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა ჰქონდათ: სამართლის, პოლიტიკური მეცნიერებების, სახელმწიფო მართვის და საერთაშორისო ურთიერთობების, ან სხვა მომიჯნავე დარგის სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს.

კონკურსი ჩატარდა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, „საქართველოში არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა“ - პროექტის ფარგლებში.

ბლოგების შინაარსზე პასუხისმგებელი არიან მისი ავტორები და მათში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეხედულებებს.

გამარჯებული ბლოგები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულებზე


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge