მაღალმთიან რეგიონებში საზოგადოებაზე ორიენტირებული განვითარების ხელშეწყობა

პროექტის სახელწოდება: მაღალმთიან რეგიონებში საზოგადოებაზე ორიენტირებული განვითარების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა: 15/01/2019 - 31/08/2019

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

ბიუჯეტი: 15 000 USD

მიზანი:

- მაღალმთიან რეგიონებში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და გარემოს დაცვის საკითხების შესახებ;

- ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციული გაძლიერება ტრენინგებისა და კონსულტაციების გზით მათთვის საინტერესო თემებზე;

- „მწვანე ადვოკატირების პლატფორმის“ შექმნა და მუშაობა გარემოს დაცვის საკითხებზე;

- მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების კომპლექსური კვლევა.

 

 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge