ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა

პროექტის სახელწოდება: ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა

ხანგრძლივობა: 2018 - 2020 წლები

დონორი: SRT - THE SIGRIED RAUSING TRUST

ბიუჯეტი: 300 000 ფუნტი

მიზანი: ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა წესდებით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge