პრესკონფერენცია: კოალიციის მიმართვა ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ბიუროსადმი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კანონპროექტთან დაკავშირებით

დღეს კოალიციამ გამართა პრეს-კონფერენცია, სადაც კოალიციის წევრებმა პრესას გააცნეს მიმართვა ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის ბიუროსადმი. მიმართვა შეეხება პარლამენტის სპიკერის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის შესახებ. კოალიცია ხაზს უსვამს კანონპროექტის ხუთ ყველაზე პრობლემურ საკითხს და სთხოვს განმხილველ ორგანიზაციებს, რომ დასკვნის მომზადებისას გაითვალისწინონ სასამართლო ხელისუფლებაში შექმნილი კრიზისი.

განცხადების ტექსტი:


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge