პრეზენტაცია-დისკუსია: „დიასპორა და სახელმწიფო: თანამშრომლობის და ურთიერთმხარდაჭერის პერსპექტივები

2014 წლის 16 ოქტომბერს  10:00 საათზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიურმა ინსტიტუტმა და დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამართა დისკუსია "დიასპორა და სახელმწიფო: თანამშრომლობის და ურთიერთმხარდაჭერის პერსპექტივები". 

შეხვედრაზე წარმოდგენილ იქნა კვლევის  "დიასპორა და სახელმწიფო: ირლანდიის, იტალიისა და სლოვენიის გამოცდილება" შედეგები. ასევე საუბარი იყო საქართველოში დიასპორასთან ურთიერთობის კუთხით განხორციელებულ და დაგეგმილ ინიციატივებზე.
 
დისკუსიის ბოლოს დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამოავლინა დიასპორულ ვიდეო კონკურსში ,, დიასპორა - ხიდი საქართველოსთან“ გამარჯვებული ნამუშევარი.
 
შეხვედრა ჩატარდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული  პროექტის “საქართველოსა და ევროკავშირს შორის კარგად მართული მიგრაციის ხელშეწყობა” ფარგლებში, რომელსაც საია-კავკასიური ინსტიტუტი ერთობლივად ახორციელებენ. 
 
 
 

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge