საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესება საქართველოში
ხანგრძლივობა: აპრილი, 2015 - მარტი, 2016 
დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED)
ბიუჯეტი: 44 440.00 $
მიზანი: საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწა და საარჩვენო გარემოს გაუმჯობესება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების აქტიური ჩართულობით.  

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge