საქართველოს სამოქალაქო სექტორის განცხადება

ჩვენი ქვეყნის მიმართ რუსეთის მხრიდან ღია და დაუფარავი აგრესია ხორციელდება, იბომბება საქართველოს ქალაქები და სოფლები. არის მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში, ათასობით ადამიანი დარჩა უსახლკაროდ, დიდია მატერიალური ზარალი. საქართველოს არ უნდოდა ეს ომი, ჩვენ ვისჯებით ჩვენი მისწრაფებებისთვის გავხდეთ დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი. დღეს საქართველოს დასავლურ არჩევანს საფრთხე ემუქრება. რუსეთის აგრესია გამოწვევაა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც. ჩვენ, საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მოგიწოდებთ:
ყოველი გადადებული წუთი საფრთხეს უქმნის ათეულობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლეს. ხელმოწერები:

1. კავშირი 21-ე საუკუნე
 
2. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი

3. ქალთა კლუბი პეონი

4. მრავალეროვანი საქართველო

5. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი

6. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

7. კონსტიტუციური უფლებათა დაცვის ცენტრი

8. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

9. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტი

10. კანონი ხალხისათვის

11. ახალგაზრდული ქსელი დისკრიმინაციისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ

12. სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი

13. სამოქალაქო მონაწილეობის ცენტრი

14. ჯავახეთის დემოკრატიული განვითარების ცენტრი

15. სამოქალაქო საბჭო

ხელმოწერები გრძელდება...
საქართველოს სამოქალაქო სექტორის განცხადება

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge