სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სასწავლო კურსები

2006-09-18 20:00
Featured image

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის  იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი იწყებს მსურველთა მიღებას 20 სექტემბრიდან 9 ოქტომბრამდე სასწავლო კურსებზე

სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს გთავაზობთ  სწავლებას 5 მიმართულებით:

 1. კურსი “შესავალი სამართალში”( დამწყებ კურსელთათვის)
 2. სისხლის სამართალი
 3. სამოქალაქო სამართალი 
 4. კონსტიტუციური სამართალი 
 5. საერთაშორისო სამართალი

(თითოეული მიმართულების გასაშიფრად იხ. დანართი #1, #2, #3, #4, # 5)

სასწავლო კურსებზე მოხვედრის მსურველებმა

20 სექტემბრიდან 9 ოქტომბრამდე უნდა შეავსოთ იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის  მიერ შემუშავებული განაცხადის ფორმა (განაცხადის ფორმის მისაღებად მიმართეთ: თამუნა მეტრეველს, თამუნა ღონღაძეს). მისამართი: კრილოვის ქ. #15 (მარჯანიშვილის მიმდებარე ტერიტორია) ტელ: 93 61 01; 95 23 53

 • განცხადების შემოტანის შემდეგ მსურველები ფონდის მიერ დანიშნულ დროს გაივლიან ტესტირებას.
 • ტესტირების შედეგები განსაზღვრავს მსურველის განცხადების დაკმაყოფილება_არდაკმაყოფილებას სასწავლო კურსზე მისაღებად.

სასწავლო კურსის დამთავრების შემდეგ ჩატარდება საბოლოო ტესტირება, რაც იქნება დიპლომის ან სერტიფიკატის მიღების და შემდგომში ფონდის  სახელით რეკომენდაციის გაწევის საფუძველი:

 • სხვადასხვა პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად;
 • ვაკანსიების დასაკავებლად;
 • და სხვ.

განცხადების შემოტანისას მსურველებმა წარმოადგინეთ:

 1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 2. ერთი ფოტოსურათი;
 3. სტუდბილეთის ან დიპლომის ასლი.

სწავლების საფასური შეადგენს 200 აშშ დოლარს ეროვნულ ვალუტაში. გადახდა იწარმოებს 2 ეტაპად.

 

დანართი # 1 - კურსი “შესავალი სამართალში”:
ძირითადი დისციპლინები:

 • სამართლის ფილოსოფია;
 • ადამიანის უფლებები;
 • სამართლებრივი სახელმწიფო და სამოქალაქო საზოგადოება;
 • კონსტიტუციური სამართალი ;
 • დებატები.

დანართი # 2 - სისხლის სამართალი:
ძირითადი დისციპლინები:

 • სისხლის სამართალი;
 • სისხლის სამართლის პროცესი;
 • პრაქტიკული სისხლის სამართალი;
 • დებატები.

სპეცკურსი:

 • კრიმინალისტიკა;
 • საერთაშორისო სისხლის სამართალი;
 • ადამიანის უფლებები;
 • სასამართლოში იურისტის გამოსვლის ტაქტიკა.

დანართი # 3 - სამოქალაქო სამართალი:

 • სამოქალაქო სამართალი;
 • სამოქალაქო სამართლის პროცესი;
 • საერთაშორისო კერძო სამართალი;
 • სამეწარმეო სამართალი;
 • დებატები.

სპეცკურსი:

 • კერძო არბიტრაჟი;
 • საბანკო სამართალი;
 • შრომის სამართალი.

დანართი # 4 - კონსტიტუციური სამართალი:

 • კონსტიტუციური სამართალი;
 • ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი;
 • ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;
 • საგადასახადო სამართალი;
 • დებატები.

სპეცკურსი:

 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები;
 • შრომის სამართალი;

დანართი # 5 - საერთაშორისო სამართალი

 • საერთაშორისო საჯარო სამართალი;
 • საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი;
 • საერთაშორისო სისხლის სამართალი;
 • ადამიანის უფლებები;
 • დებატები.