სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

მოქალაქეთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ დონეზე საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

2015-11-11 14:10
Featured image

პროექტის სახელწოდება: მოქალაქეთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ დონეზე საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

ხანგრძლივობა: 1 სექტემბერი 2015 წ. - 30 აპრილი 2016 წ.

დონორი: პროექტი ხორციელდება ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭრით

ბიუჯეტი: 33,977,00 GEL

 მიზანი: მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის გზით საჭიროებებზე დაფუძნებული საბიუჯეტო პროცესის ხელშეწყობა.