სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

სასამართლო სისტემის მონიტორინგი

2021-09-13 23:12
Featured image

პროექტის სახელი: სასამართლო სისტემის მონიტორინგი

-  1 სექტემბერი, 2021 – 1 დეკემბერი, 2022

-  247 244 ლარი

- Netherlands Embassy in Georgia

- პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს რეფორმებს მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბების მიზნით.

- მართლმსაჯულების განხორციელებაზე მინიტორინგის მეშვეობით, მოახდინოს პრობლემების იდენტიფიკაცია სასამართლო სისტემაში და ამ პრობლემების გადაჭრის გზები შეიმუშაოს;

- დიდ ხუთ საქალაქო სასამართლოზე განახორციელოს მონიტორინგი და მისი შეფასება;

- მართლმსაჯულების განხორციელების გაუმჯობესება;

- აამაღლოს ხალხის ცნობიერება მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ და გააჩინოს მის მიმართ ნდობა.

- მართლმსაჯულების სისტემაში უშუალოდ ჩართულ ორგანიზაციებთან და უწყებებთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცვლა.

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების მოსალოდნელი შედეგები:

- დაგეგმილი აქტივოები  მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს საქართველოში.

მონიტორინგის შედეგების ანალიზის საფუძველზე საია შექმნის რეკომენდაციების კომპლექსს კანონმდებლობის სხვადასხვა ნაწილზე და მხარს დაუჭერს კანონში განსახორციელებელ შესაძლო ცვლილებებს.