სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და სახელმწიფოს საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში ფემიციდთან ბრძოლის მიზნით

2015-07-20 12:27
Featured image

პროექტის სახელწოდება: საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და სახელმწიფოს საქმიანობის მონიტორინგი საქართველოში ფემიციდთან ბრძოლის მიზნით
პროექტის ხანგრძლივობა: თებერვალი, 2015 - თებერვალი, 2016
დონორი: ჰოლანდიის მთავრობა
ბიუჯეტი:  91 568.00 €
მიზანი: სახელმწიფო უწყებებსა და საზოგადოებას შორის ცნობიერების ამაღლება ქალთა მკვლელობების (ფემიციდის) პრობლემის სიღრმისეული გააზრებისა და აღმოფხვრის მიზნით (გამომწვევი მიზეზების, პრობლემის არსისა და მასშტაბების სიღრმისეული ანალიზი).