კოალიცია ,,მედიის ადვოკატირებისთვის’’

კოალიცია "მედიის ადვოკატირებისთვის" შეიქმნა 2011 წლის აპრილში და მისი მიზანია ქვეყანაში არსებული მედიაგარემოს გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მედიამფლობელებისა და ჟურნალისტთა ინტერესების დაცვა.

კოალიციაში გაწევრიანებულია 11 ორგანიზაცია:

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

2. მედიაკლუბი

3. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია

4. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

5. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“

6. რეგიონულ მაუწყებელელთა ალიანსი

7. ლიბერალური აკადემია თბილისი

8. საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია

9. სატელევიზიო ქსელი

10. საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორთა ასოციაცია

11. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა / Georgian Democracy Initiative (GDI)


2019 წლის იანვრიდან დღემდე  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია არის კოალიციის კოორდინატორი.

კოორდინატორი: სულხან სალაძე - s.saladze@gyla.ge

საკონტაქტო პირი: მარიამ გოგოსაშვილი - mgogosashvili@gyla.ge

 

კოალიციის Facebook გვერდი: კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის.

 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge