შეხვედრა პოლონურ და მოლდოვურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

დღეს, 21 მარტს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომლები საკუთარ ოფისში პოლონურ და მოლდოვურ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებს შეხვდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მუშაობას გაეცნენ. არასამთავრობოები საქართველოში ოთხი დღე დარჩებიან და სამ სამუშაო ჯგუფში იმუშავებენ. ეს სამუშაო ჯგუფებია:

დელეგაცია თბილისს გარდა, ბათუმსა და გორს ესტუმრება და  იმერეთის, აჭარის, გურიის, სამეგრელოსა და შიდა ქართლის ორმოცამდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან გამართავს შეხვედრას. 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge