საია-ს თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა/სტაჟიორთა კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ

გაცნობებთ, რომ დასრულდა კონკურსის პირველი, წერითი ეტაპი. სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით გამოცდის მაქსიმალური შეფასება შეადგენდა 16 ქულას. გასაუბრების ეტაპზე გადავიდნენ ის კონკურსანტები, რომლებმაც წერით ეტაპზე მიიღეს მინიმუმ 9.5 ქულა. სისხლის სამართლის მიმართულებით წერითი გამოცდის მაქსიმალური შეფასება შეადგენდა 8 ქულას. გასაუბრების ეტაპზე გადავიდნენ ის კონკურსანტები, რომლებმაც მიიღეს  მინიმუმ 5.5 ქულა.

გასაუბრება გაიმართება პირისპირ რეჟიმში საიას ცენტრალურ ოფისში (მის: ქ. თბილისი, ჯ. კახიძის ქ. N15)  სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით - 28 ნოემბერს, ხოლო სისხლის სამართლის მიმართულებით - 30 ნოემბერს.

წერითი დავალების შეფასების გასაგებად მონაწილეებს, რომლებიც გასაუბრების ეტაპზე ვერ გადავიდნენ, შეუძლიათ მოგვწერონ მეილზე: mgabroshvili@gyla.ge. აპელაციის უფლებით სარგებლობისთვის, კონკურსანტმა ასევე უნდა მოგვწეროს მითითებულ მეილზე შედეგების თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან 2 დღის ვადაში. აპელაციისთვის საჭიროა კონკურსანტი საიას ოფისში შეთანხმებულ დროს გაეცნოს ნაშრომს და შემდგომ მოამზადოს დასაბუთებული სააპელაციო განაცხადი.

თანდართულ ფაილში იხილეთ გასაუბრების ეტაპზე გადასული პირების შესახებ ინფორმაცია.

მადლობას გიხდით კონკურსში მონაწილეობისთვის.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge