სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საია ნათია კაპანაძის ინტერესებს სასამართლოში დაიცავს

2019-04-30 10:07
Featured image

2019 წლის 30 აპრილს 11:00 საათზე საიას ბათუმის ოფისში გაიმართა პრესკონფერენცია სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ყოფილი დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხზე.

ნათია კაპანაძე დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს და მოითხოვს: მისთვის უნდობლობის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, თანამდებობაზე აღდგენას, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურებასა და დირექტორის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსის ბათილად ცნობას.

პრესკონფერენციაზე გაჟღერდა ის არგუმენტებიც, რომელსაც აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის სასარჩელო მოთხოვნები ეფუძნება:

- მრჩეველთა საბჭომ დირექტორისთვის უნდობლობის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო პროცესუალური ნომრების დარღვევით. კერძოდ. გადაწყვეტილება მიღებული უნდა ყოფილიყო ღია კენჭისყრით და არა ფარულით.

- გადაწყვეტილების მიღებისას მრჩეველთა საბჭოს არ ჰქონდა შესწავლილი არც ერთი საკითხი, რომლის საფუძველზეც კენჭი ეყარა უნდობლობის გამოცხადებას. ამის ერთ-ერთი დასტურია 2019 წლის 25 აპრილს მიღებული გარე აუდიტის დასკვნა, რომელიც მომზადებული იყო 11 აპრილს და რომელშიც მითითებულია რომ ორგანიზაციას ფინანსური პრობლემები არ გააჩნია. აღნიშნული დოკუმენტი  მრჩეველთა საბჭომ უნდობლობის გამოცხადების შემდეგ მიიღო და არა მანამდე.

- მრჩეველთა საბჭოს 2017 და 2018 წლების ანგარიშებში არ არის მითითებული, რომ ორგანიზაციის დირექტორს ან თავად ორგანიზაციას რაიმე პრობლემა აქვს.

- 2017 და 2018 წლების გარე აუდიტის შედეგების თანახმად, ორგანიზაციას ფინანსური პრობლემები არ გააჩნია.