სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

Ի՞նչ պետք է իմանանք Մառնեուլի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետներում հայտարարված արտակարգ դրության մասին/რა უნდა ვიცოდეთ მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შესახებ

2020-03-25 01:04
Featured image

Մարտի 23-ին Վրաստանի կառավարությունն ընդունել է որոշում «Մառնեուլի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետներում նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով անցկացվելիք կարանտինային միջոցառումների մասին»: №180 որոշմամբ Մառնեուլի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետներում հաստատվել է խիստ կարանտինային ռեժիմ: Մասնավորապես՝ սահմանափակվել է մուտքն ու ելքը Մառնեուլի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետներ: Մունիցիպալիտետներ մուտքի սահմանափակումը չի վերաբերում Մառնեուլի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետներում գրանցված կամ փաստացի բնակվող անձանց:

Որոշմամբ արգելվում է Մառնեուլի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետների տարածքներում տեղաշարժը: Տվյալ սահմանափակումը չի վերաբերում՝

- Բժշկական ծառայություն ստանալու  նպատակով տեղաշարժին.

- Սննդամթերքի և դեղագործական միջոցների ձեռք բերման նպատակով տեղաշարժին.

- Ապրանքի ձեռքբերման, ծառայություն ստանալու, գործունեություն իրականացնելու նպատակով տեղաշարժին:

Մառնեուլի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետների տարածքներում՝ կարանտինային, մեկուսացման և բժշկական նպատակների համար, անհրաժեշտության դեպքում, կսահմանափակվի սեփականության իրավունքը և կօգտագործվի ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց գույքը և նյութական միջոցները:

Վրաստանի օկուպացված տարածքներից փախստականների, աշխատանքի, առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության նախարարությանը իրավունք է տրվել, հարկավորության դեպքում, տեղական կամ այլ մունիցիպալիտետներից համապատասխան բշկական կրթություն և իրավասություն ունեցող անձանց մոբիլիզացնել Մառնեուլի և Բոլնիսի մունիցիպալիտետների տարածքներ:

Դեկրետը նախատեսում է արտակարգ դրության ժամանակ կարգի խախտման համար համապատասխան պատժամիջոցներ: Մասնավորապես՝ ֆիզիկական անձինք, որոնք կխախտեն դեկրետով և Վրաստանի կառավարության որոշմամբ սահմանված արտակարգ դրության ռեժիմը, կտուգանվեն 3 000 լարիի չափով, իսկ իրավաբանական անձինք՝ 15 000 լարիի չափով:

 

რა უნდა ვიცოდეთ მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის შესახებ

 

საქართველოს მთავრობამ, 23 მარტს, მიიღო დადგენილება „ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში გასატარებელი საკარანტინო ღონისძიებების შესახებ“, დადგენილება N 180-ით დაადგინა მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში. კერძოდ, შეზღუდა მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში შესვლა და გამოსვლა. მუნიციპალიტეტში შესვლის შეზღუდვა არ ეხება მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში რეგისტრირებულ/ფაქტობრივად მცხოვრებ პირებს.

დადგენილებით აიკრძალა მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გადაადგილება. აღნიშნული შეზღუდვა არ ეხება:

- სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით გადაადგილებას;

- სურსათისა და ფარმაცევტული პროდუქტების შეძენის მიზნით გადაადგილებას;

- საქონლის შეძენის/მომსახურების მიღების/საქმიანობის განხორციელების მიზნით გადაადგილებას;

მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე აუცილებლობის შემთხვევაში, საკარანტინო, საიზოლაციო და სამედიცინო მიზნებისათვის შეიზღუდოს საკუთრების უფლება და გამოყენებულ იქნეს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა ქონება და მატერიალური საშუალებები. 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიეცა უფლება,  საჭიროების შემთხვევაში, ადგილობრივი და სხვა მუნიციპალიტეტებიდან მოახდინოს შესაბამისი სამედიცინო განათლებისა და უფლებამოსილების მქონე პირების მობილიზაცია მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე.

დეკრეტი ითვალისწინებს, საგანგებო მდგომარეობის დროს, წესების დარღვევისათვის შესაბამის სანქციებს, კერძოდ: ფიზიკური პირები, რომლებიც დაარღვევენ დეკრეტითა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმს, დაჯარიმდებიან  3 000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდული პირები 15 000 ლარის ოდენობით. 

იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა კი გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, კერძოდ, თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით, ხოლო ამ პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით.

 

ფოტო რადიო თავისუფლება