სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

სასამართლომ პირის სკოლის დირექტორობის კანდიდატად წარდგენაზე უარი დაუსაბუთებლად მიიჩნია

2017-10-03 12:47
Featured image

 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თბილისის ოფისი იცავდა დ.მ.-ს ინტერესებს, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და  სამინისტროს კომისიის აქტებით უარი ეთქვა სკოლის დირექტორობის კანდიდატად წარდგენაზე. მიღებული უარი დ.მ.-მ საია-ს დახმარებით სასამართლოში გაასაჩივრა.

სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით დადგინდა, რომ მას კანდიდატად წარდგენაზე უარი დაუსაბუთებლად ეთქვა. სასამართლომ მოპასუხე მხარეს დაავალა ხელახლა იმსჯელოს დ.მ.-ს საკითხზე და საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების გამოკლევისა და შეფასების შემდეგ გამოსცეს ახალი აქტი.