სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საია აცხადებს ტენდერს ტაქსებით მომსახურებაზე და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

ა(ა)იპ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მთავარ წყაროს გრანტები წარმოადგენს. ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ. გვერდზე: www.gyla.ge

2016-09-09 14:30 სრულად ნახვა

კონკურსი კვლევის მომზადების თაობაზე-გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების წესი ევროკავშირის ქვეყნებში

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევის მომზადების თაობაზე. საკვლევ საგანს წარმოადგენს: გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების წესი ევროკავშირის ქვეყნებში.  

2016-09-07 18:33 სრულად ნახვა

კონკურსი კვლევის მომზადების თაობაზე-საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების წესი ევროკავშირის ქვეყნებში

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევის მომზადების თაობაზე. საკვლევ საგანს წარმოადგენს: საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების წესი ევროკავშირის ქვეყნებში.  

2016-09-07 18:18 სრულად ნახვა

საიას მიერ დაფუძნებული იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი იწვევს ჟურნალისტებს ტრენინგზე: "მედია და არჩევნები".

ტრენინგს ორგანიზებას უწევს საიას მიერ დაფუძნებული იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი. ტრენინგის ფინანსური მხარდამჭერია ამერიკის შეეთებული შტატების საელჩო საქართველოში, დემოკრატიის განვითარების მცირე საგრანტო პროგრამის ეგიდით,   პროექტის – ძლიერი მედია სამართლიანი არჩევნებისათვის ფარგლებში. 

2016-09-01 12:42 სრულად ნახვა

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევის მომზადებაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევითი პროექტის განხორციელებაზე. საკვლევ საგანს წარმოადგენს: საქართველოში 2016-2018 წლების საარჩევნო ციკლის პერიოდში პოლიტიკურ-საარჩევნო პროცესებში ქალთა ჩართულობის ხელშემწყობი გარემოს შესწავლა.  

2016-08-12 10:42 სრულად ნახვა

საგრანტო კონკურსი ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშემწყობი საგრანტო პროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკურ/საარჩევნო უფლებების რეალიზების კვლევა/ანალიზი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), „საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 2016-2018 საარჩევნო ციკლისთვის“ (USAID) პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს, კონკურენტული და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში, იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, შშმ პირების პოლიტიკურ/საარჩევნო უფლებების რეალიზების შესწავლის მიზნით, კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

2016-08-09 18:15 სრულად ნახვა

საგრანტო კონკურსი ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშემწყობი საგრანტო პროგრამა: ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ/საარჩევნო უფლებების რეალიზების კვლევა/ანალიზი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), „საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 2016-2018 საარჩევნო ციკლისთვის“ (USAID) პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს კონკურენტული და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში, იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ/საარჩევნო უფლებების რეალიზების შესწავლის მიზნით,  საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

2016-08-09 18:00 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად

შესყიდვის ობიექტი - კომპიუტერული ტექნიკა: 10 ცალი პორტატული კომპიუტერი (ნოუთბუქი), 3 ცალი ნეთბუქი, 8 ცალი Desktop კომპიუტერი (მხოლოდ ქეისი), 23 – UPS და 12 ცალი WiFi, თანდართული დეტალური სპეციფიკაციის შესაბამისად). 

2016-07-26 12:58 სრულად ნახვა

საიას მიერ დაფუძნებული იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი იწვევს ჟურნალისტებს ტრენინგზე “მედია და არჩვნები”

საიას მიერ დაფუძნებული იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი იწვევს  ჟურნალისტებს ტრენინგზე  “მედია და არჩვნები”

2016-07-15 15:30 სრულად ნახვა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს ვიდეო რგოლის მომზადებაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს შემდეგი თემატიკის ვიდეო რგოლის მომზადებაზე:

2016-06-23 10:47 სრულად ნახვა