სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საია აცხადებს კონკურსს კვლევის მომზადების თაობაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევის მომზადების თაობაზე. საკვლევ საგანს წარმოადგენს: გენდერული ნიშნით ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მეთოდები ევროპის ქვეყნებში.

2018-02-20 12:46 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს კარტრიჯების შესყიდვის/დამუხტვის მომსახურების შეძენაზე

ტენდერი კარტრიჯების შესყიდვის/დამუხტვის მომსახურების შეძენაზე

2018-02-15 15:32 სრულად ნახვა

ტენდერი თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსახურების შეძენაზე

ტენდერი თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსახურების შეძენაზე

2018-02-06 12:53 სრულად ნახვა

ტენდერი სტილისტის შემსწავლელ კურსებთან დაკავშირებით

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს სტილისტის შემსწავლელ კურსებთან დაკავშირებით. კონკურსი ცხადდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა“ ფარგლებში. პროექტის მიზანს წარმოადგენს ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და მსხვერპლთა ეკონომიკური გაძლიერება, რაც გამოიხატება მათთვის პროფესიული გადამზადების კურსების დაფინანსებით

2018-01-23 12:07 სრულად ნახვა

ტენდერი საკანცელარიო ნივთების შეძენაზე

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მთავარ წყაროს გრანტები წარმოადგენს. 

2018-01-12 14:00 სრულად ნახვა

საია ასოციაცია აცხადებს ტენდერს საწვავი - პრემიუმის შესაძენად (ოქტანობა არანაკლებ 95)

საია გეგმავს შეიძინოს საწვავი -  პრემიუმი, საორიენტაციო ჯამური შესყიდვის ოდენობა შეადგენს 30 000 ლიტრს.  

2018-01-08 14:53 სრულად ნახვა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს აუდიტორული მომსახურებისა შესაძენად და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მთავარ წყაროს გრანტები წარმოადგენს.

2017-11-22 13:34 სრულად ნახვა

პროექტის შემფასებელი - კონკურსი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) აცხადებს კონკურს პროექტის შემფასებლის შესარჩევად:

2017-10-16 15:44 სრულად ნახვა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს ტაქსებით მომსახურებაზე და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს ტაქსებით მომსახურებაზე და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

2017-10-06 13:21 სრულად ნახვა