სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატების წარმატებული საქმეები (ივლისი)

1. საიას ადვოკატის დახმარებით მოქალაქემ საკუთარი ქონება დაიკანონა საიას დუშეთის ოფისს განცხადებით მიმართა დუშეთის რაიონის სოფელ ბულაჩაურში მცხოვრებმა ნ.ც.-მ, რომელიც ითხოვდა დახმარებას უძრავ ნივთზე (მიწის ნაკვეთი, მასზე არსებული საცხოვრებელი სახლით) საკუთრების უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის. ნ.ც.-ს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დუშეთის სარეგისტრაციო სამსახურმა უსაფუძვლოდ  უთხრა უარი მიწის ნაკვეთისა და მასზე არსებულ საცხოვრებელ სახლზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციაზე. მომმართველმა საჯარო რეესტრის სარეგისტრაციო სამსახურს წარუდგინა უძრავი ქონების  საკადასტრო აზომვითი ნახაზი, მიწის მიღება-ჩაბარების აქტი და ცნობა საკრებულოდან, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებამდე მიწის ნაკვეთი  ნ.ც.-ს ჰქონდა კანონიერ სარგებლობაში. საიას დუშეთის ოფისმა დაიცვა მოქალაქის უფლება ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთობაში. ადვოკატის მიერ შედგენილი იქნა ადმინისტრაციული საჩივარი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიერ დაკმაყოფილდა  და ქონება დუშეთის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ დარეგისტრირებულ იქნა, როგორც ნ.ც.-ს საკუთრება. ანალოგიური პრობლემები ჰქონდათ სხვა მოქალაქეებსაც, რომლებსაც თავის დროზე უარი ეთქვათ უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციაზე. საიას დუშეთის ოფისის უშუალო ჩარევის შემდეგ, დუშეთის რაიონის საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გაითვალისწინა ნ.ც.-ს საქმის პრეცედენტი, ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ამ უკანასკნელის ადმინისტრაციულ საჩივარზე და ზემოაღნიშნულ მოქალაქეებს უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლება დაურეგისტრირა ისე, რომ მათ  აღარ დასჭირდათ ადმინისტრაციული საჩივრის დაწერა.

2007-07-29 20:00 სრულად ნახვა

საია მზადაა დაეხმაროს იმ პირებს, რომელთა საკუთრების უფლება შეიძლება შეილახოს თბილისის მთავრობის მხრიდან

20 ივლისს თბილისის მთავრობამ მიიღო დადგენილება (#15.22.419), თბილისის მუნიციპალიტეტის, კაბინეტისა და დედაქალაქის მთავრობის მიერ გამოცემული ზოგიერთი დადგენილების გადახედვის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე. თბილისის მთავრობა თვლის, რომ 1994-98 წლებში მიღებული დადგენილებები გამოცემულია არაუფლებამოსილი ორგანოს მიერ და ექვემდებარება ბათილად ცნობას. დადგენილებების ბათილად ცნობის შემთხვევაში თაბუკაშვილის #50-ში მცხოვრები მოქალაქეები და სხვა ათობით მესაკუთრე მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლებას დაკარგავენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ დედაქალაქის მთავრობა არასწორად განმარტავს კანონს და ხელყოფს საკუთრების უფლებას. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ იმ პირებს, რომელთა საკუთრების უფლება შეიძლება შეილახოს თბილისის მთავრობის მხრიდან.

2007-07-28 20:00 სრულად ნახვა

19 წლის ვარლამ ფხაკაძის მკვლელობის მონაწილეებს მსუბუქი განაჩენი გამოუტანეს

26 ივლისს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა 2006 წლის 7 დეკემბერს ქუთაისში მოკლულ ვარლამ ფხაკაძის მკვლელობის მონაწილეებს.ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით ქუთაისის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს მიესაჯათ:ივანე კაპატაძე ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 114-ე (მკვლელობა დამნაშავის შეპყრობისათვის აუცილებელი ზომის გადაცილებით) და 342-ე მუხლის მე-2 ნაწილით (სამსახურეობრივი გულგრილობა, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა) და სასჯელის სახით განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 5 წლის ვადით;

2007-07-26 20:00 სრულად ნახვა

საიამ ათასწლეულის მიზნების განვითარებაში ყველაზე პასიური და აქტიური სამინისტროები დაასახელა

25 ივლისს სასტუმრო თბილისი მერიოტში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ პროექტის “მომავალი სიღარიბის გარეშე” ფარგლებში გამართა მრგვალი მაგიდა თემაზე “ყველაზე აქტიური და ყველაზე პასიური საჯარო დაწესებულება ათასწლეულის მიზნების განვითარებისთვის”. შეხვედრაზე მოწვეულები იყვნენ საქართველოში არსებული ყველა სამინისტროს (ძალოვანების გარდა) წარმომადგენლები და კოალიციის “მომავალი სიღარიბის გარეშე” წევრი ორგანიზაციები.

2007-07-24 20:00 სრულად ნახვა

საია საკონსტიტუციო სასამართლოში შალვა რამიშვილის ინტერესებს დაიცავს

საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც საიამ მოამზადა და სასამართლოში შალვა რამიშვილს წარმოადგენს აყენებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მე-5 მუხლის მე-2 ნაწილის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნას. გასაჩივრებული მუხლი ერთიანად ართმევს ყველა პატიმარს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას. არსებული კანონით მათ არც ხმის მიცემა შეუძლიათ და არც საკუთარი კანდიდატურის დაყენება. იმის გათვალისწინებით რომ საქართველოს კონსტიტუცია იზიარებს უფლებათა პროპორციული შეზღუდვის პრინციპს, არაკონსტიტუციურია ფუნდამენტური უფლებების, მათ შორის აქტიური საარჩევნო უფლების იმაზე მეტად შეზღუდვა ვიდრე ეს აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში. კონსტიტუციური სარჩელით ჩვენ მსუბუქი დანაშაულისთვის მსჯავრდებული პატიმრებისთვის აქტიური საარჩევნო უფლების (უფლება აირჩიოს) აღდგენას ვითხოვთ. აღსანიშნავია რომ პატიმართათვის აქტიური საარჩევნო უფლების ერთიანი და განურჩეველი ჩამორთმევა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პირველი ოქმის მე-3 მუხლის (თავისუფალი არჩევნების უფლება) დარღვევად მიიჩნია საქმეში ჰირსტი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ. საქართველო აღნიშნული ოქმის ხელმომწერი სახელმწიფოა და ევალება შეასრულოს ამ ოქმიდან და მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე ვალდებულებები.

2007-07-22 20:00 სრულად ნახვა

ტრენინგი სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივი ასოციაციების წარმომადგენლებისათვის

5 ივლისს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ პროექტის “სოფლის ასოციაციების როლის გაძლიერება საქართველოს დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში” ფარგლებში ორგანიზებული იქნა ტრენინგი თემაზე: ადგილობრივი თვითმმართველობა (კანონმდებლობა და ფუნქციონირება). 20 ივლისს ორგანიზებული ტრენინგის თემას წარმოადგენდა სახელმწიფო ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზაციის საკითხები. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივი ასოციაციების 20-მდე წარმომადგენელმა. მონაწილეებს გადაეცათ სასემინარო მასალები. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ტრენინგების ჩატარება ისეთ აქტუალურ თემებზე როგორიცაა: ინფორმაციის თავისუფლება, ადმინისტრაციული პროცედურები ადგილობრივი ბიუჯეტი და სხვა. პრიორიტეტი მიენიჭება ასევე თავად ადგილობრივი ასოციაციების წარმომადგენლების მიერ შერჩეულ სასემინარო თემებს. სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივი ასოციაციების წარმომადგენლებისათვის ტრენინგი ჩატარებული იქნა საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელის - ქეთევან ბებიაშვილის მიერ. 30-თვიანი პროექტი დაფინანსებულია ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) მიერ, რომელიც ხორციელედება CARE ავსტრიისა და  CARE საერთაშორისო კავკასიაში მიერ, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო ორგანიზაცია Civitas Georgica.

2007-07-22 20:00 სრულად ნახვა

საიას ორგანიზებით პრობაციონერებს ტრენინგი ჩაუტარდათ

19, 20 და 21 ივლისს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, საქართველოში ეუთოს მისიის ფინანსური მხარდაჭერით, სასჯელაღსრულების სისტემის გამჭვირვალობის პროექტისა და იურიდიული სწავლებისა და ინფორმაციის ცენტრის საქმიანობის ფარგლებში, იუსტიციის სამინისტროს თბილისის პრობაციის 20 არასრულწლოვან პრობაციონერს სამდღიანი ტრენინგი ჩაუტარდათ. აღნიშნული ტრენინგის თემატიკა მოიცავდა პრაქტიკული სამართლის, სისხლის სამართლისა და ადამიანის უფლებების საკითხებს, ასევე იმიტირებულ სასამართლო პროცესს სისხლის სამართალში. პრაქტიკული სამართლის ტრენერების, გურანდა რომანაძისა და ლევან ფანიაშვილის ლექციების მეშვეობით პრობაციონერები გაეცვნენ მათ არსებით უფლებებს, სამართლებრივ პროცედურებს.

2007-07-22 20:00 სრულად ნახვა

საიამ ტრეფიკინგის ტემაზე შექმნილი ფილმის პრეზენტაცია გამართა

20 ივლისს კინოს სახლში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დოკუმენტური ფილმი _ "ტრეფიკინგი XXI-საუკუნის მონობა" წარმოადგინა. ფილმი გადაღებულია ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემატიკაზე. ნამუშევარი რეალურ ფაქტებზეა აგებული და მისი მიზანია ქართველი საზოგადოების ინფორმირება ტრეფიკინგის საშიშროების შესახებ. ნამუშევარში ასევე ნახავთ ექსპერტების შეფასებებს. ფილმი, რეჟისორმა გია ალავიძემ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომლებისა და ადამიანით ვაჭრობის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების მიერ მოწედებულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით გადაიღო. პრეზენტაციას საქართველოს პარლამენტის, გენერალური პროკურატურის, სახალხო დამცველის, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სამომავლოდ ფილმის ჩვენება სახვადასხვა ქართულ ტელეარხებზე იგეგმება. ნამუშევარი აგრეთვე გამოყენებული იქნება ტრეფიკინგის დანაშაულის შესახებ საზოგაოდებრივი ცნობიერების ამაღლების კამპანიებში.

2007-07-19 20:00 სრულად ნახვა

10 ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია პრეზიდენტს სთხოვს ვეტო დაადოს კანონს

 ბატონო პრეზიდენტო,  2007 წლის 11 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მიიღო ცვლილებები საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში. კანონპროექტი სასამართლოთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად და გვთავაზობს, დაუშვებლად გამოცხადდეს სასამართლოს შენობაში, ასევე საასმართლო სხდომის დარბაზში საქმის განხილვის ფოტო, კინო- და ვიდეოგადაღება გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული ხორციელდება სასამართლოს მიერ.  როგორც განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, “სასამართლო სხდომის   მიმდინარეობისას სხდომის დარბაზში ტელეკამერების ყოფნა ხელს უწყობს პროცესის ანგაჟირებას და მხარეთა მიერ შეგნებული პროვოკაციების მოწყობას. ასეთ ვითარებაში სასამართლო საქმის განხილვა სცილდება სამართლებრივი ნორმებით დადგენილ ჩარჩოებს და მტკიცებულებათა წარდგენისა და განხილვის ნაცვლად, დატვირთულია ემოციური განცხადებებით და გამოსვლებით, რაც არ უწყობს ხელს საქმის სრულყოფილ და ობიექტურ განხილვას და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენს მოსამართლეზე”. ამასთან დაკავშირებით აუცილებელია გავიხსენოთ სულ რაღაც ერთი წლის წინ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა (მუხლი 208) და საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში (მუხლი 212) განხორციელებული ცვლილება, რომელმაც სასამართლო სხდომის დარბაზში წესრიგის ნებისმიერი დარღვევისათვის საკმაოდ მკაცრი სანქციები გაითვალისწინა. სწორედ ამ მუხლების პირდაპირ ფუნქციას წარმოადგენს სასამართლოში საქმის განხილვისას სხდომის დარბაზში წესრიგის უზრუნველყოფა, “შეგნებული პროვოკაციების”, “ემოციური განცხადებებისა და გამოსვლების” თავიდან არიდება.

2007-07-17 20:00 სრულად ნახვა

საია საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა ტრენინგის პროგრამაში მონაწილეობს

“Equitas” - ადამიანის უფლებათა სწავლების საერთაშორისო ცენტრია კანადაში. 37 წლიანი გამოცდილებით იგი ლიდერია ადამიანის უფლებათა განათლების დარგში. ადამიანის უფლებათა დაცვის გლობალური კულტურის ჩამოყალიბებაში მას მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. "Equitas" ყოველწლიურად აცხადებს კონკურსს ადამიანის უფლებათა დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენელთათვის - მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა ტრენინგ პროგრამაში, რომელიც სამი კვირის განმავლობაში გრძელდება და ადამიანის უფლებათა სწავლების მეთოდებს და ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმებს სწავლებაზეა ორიენტირებული.  პროგრამა არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებს უნიკალურ შესაძლებლობას სთავაზობს გაიღრმავონ ცოდნა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და ამ დარგში ტრენერებად ჩამოყალიბდნენ.

2007-07-15 20:00 სრულად ნახვა